Frekvensterapi


Frekvensterapi

M.M Alternativ


Mervi Martin

FREKVENSTERAPI – FRAMTIDEN ÄR HÄR-NU 

Botemedel utan medicin

Gör en kontroll för din framtids skull.

Ta ansvar över din egen hälsa.

Frekvensterapi är en terapi som har en stor potential.

Frekvensbehandling minskar naturligt sätt din smärta och lidande.

Microber kan vara en möjlig grundorsak till dina vardagskrämpor och besvär.


Redan på 1930-talet forskade Dr. Rife frekvenser.

Dr. Clark forskade mikrober, som vi alla har i kroppen. Båda var mycket framgångsrika fysiker, biologer och forskare. De anser att det inte finns några kroniska sjukdomar!


Hulda Clark

"Elektricitet kan nu användas för att ta bort bakterier, virus och parasiter på 3 minuter inte dagar eller veckor som antibiotika kräver. Det är säkert och utan bieffekter och stör inte andra behandlingar som pågår."


Människor har bara en önskan – att vara frisk. Hälsa är vår värdefullaste tillgång.


  • För det första har en överanvändning av antibiotika lett till betydande motstånd av olika mikrober;

       svamp, virus, bakterier, parasiter, mögel maskar och kvalster.

  • För det andra ligger orsaken i vårt sätt att leva.

              - Felaktiga matvanor; ett överskott av kolhydrater, proteiner, socker och alkohol leder till

               försurning och till ytterligare mer slagg.


En ökning av miljögifter är ytterligare en belastning för våra kroppar, som inte kan bryta ner farliga ämnen. Allt detta innebär att kroppen blir syr, det vill säga en perfekt miljö för alla typer av mikrober. Det finns en förminskning i prestanda; med utmattning, trötthet, brist på koncentration, etc. Slutligen blir immunsystemet så försvagat att mikrober kan föröka sig okontrollerat. Sjukdomen uppkommer, till synes utan anledning, eftersom infektionen är ofta ytlig.

Frekvenser rensar bort ohyran som belastar kroppen. Enligt Hulda Clark är ohyran grundorsaken till alla sjukdomar och till dåligt immunförsvar.


VAD ÄR FREKVENSTERAPI?

F-Scan Touch är en elektrisk apparat som sänder svaga elektriska impulser genom kroppen. F-Scans mycket exakta frekvenser med dess specifika vågformer mäter och behandlar kvalster, mögel, svamp, bakterier, virus, parasiter, maskar och tungmetaller. Frekvenserna stimulerar och stärker också kroppens immunförsvar och kan även förbättra funktionen hos kroppens alla organ. Kroppen kommer till självläkning. Allt har en egen specifik frekvens och det är detta som gör det möjligt att hitta t.ex en viss parasit och att sedan behandla densamma med frekvensterapi.


HUR FUNGERAR EN BEHANDLING?

Terapeuten gör flera olika scanningar och kan då se vad som belastar kroppen. Därefter behandlas klienten med frekvensterapi; svaga elektriska impulser leds genom kroppen med elektroder som hålls i händerna. Grundscanningar, analys och frekvensterapi tar ungefär en till två timmar. Behandlingsperioden är beroende av vilket resultat scanningen har visat, samt av individuella skillnader hur snabbt man svarar på behandlingen.

Terapeuten avgör hur många och hur frekventa behandlingar som behövs. Patienten ska alltid vara delaktig och att ta sitt ansvar för ett lyckat och bestående resultat.


Jag behandlar aldrig epileptiker, gravida eller ammande mammor, cancerpatienter eller personer med Pacemaker.
Frekvensterapeut

Mervi Martin

Mellanbergsvägen 70

Stockholm                       

Hägersten

0707154274

m.martin@comhem.se

M. M Alternativ 

Godkänt för F-skatt
       HarmoniExpo

             26-27 okt

       Hall AB monter 4b