alternativ


Frekvensterapi

M.M Alternativ


Mervi Martin

Inom den alternativa behandlingen och medicinen är av naturliga skäl ännu många frågor oklara eller omtvistade när det gäller de stränga vetenskapliga reglerna. Ändå är den alternativa  behandlingen och medicinen  på god väg att etablera sig.


Observera därför att den utförliga informationen, rådgivningen och lösningsförslagen som finns att få inte ersätter ett läkarbesök. Dessutom vill jag påpeka att de sammanhang som jag lägger fram här, delvis ligger långt före vedertagen vetenskap, vilket är anledningen till att den vanliga läkarvetenskapen varken accepterar eller erkänner de sammanhang och den verkan som Frekvensterapin har.



Frekvenser inom vården 


Ljus är elektromagnetisk strålning som har en rad biologiska effekter och som används inom vården idag.

Ultraviolett ljus används till exempel för att bota hudsjukdomar och vitt, synligt ljus vid depressioner.

Ultraljud är ljud med en frekvens högre än den översta gränsen för människans hörsel, alltså över 20 kHz. Inom vården och industri används ultraljud för diagnostik, bearbetning och rengöring. 

EKG och EEG är andra typer av frekvenser inom vården